Thông báo mới nhất

Thông báo: V/v Tổ chức Trung thu 2016 cho các em thiếu nhi tại Him Lam Riverside

13-09-2016

Thông báo: V/v Tổ chức Trung thu 2016 cho các em thiếu nhi tại Him Lam Riverside

Thông báo: V/v Đảm bảo an ninh, trật tự tại Khu căn hộ Him Lam Riverside

22-08-2016

Thông báo: V/v Đảm bảo an ninh, trật tự tại Khu căn hộ Him Lam Riverside

Thông báo: V/v Thực hiện đúng các nội quy tại Khu căn hộ Him Lam Riverside

22-08-2016

Thông báo: V/v Thực hiện đúng các nội quy tại Khu căn hộ Him Lam Riverside

Thông báo V/v: Thực hiện nội quy Hồ bơi tại Khu căn hộ Him Lam Riverside

22-08-2016

Thông báo V/v: Thực hiện nội quy Hồ bơi tại Khu căn hộ Him Lam Riverside

Thông báo: V/v Cung cấp thông tin thành viên Ban quản trị lâm thời Khu căn hộ Him Lam Riverside

22-08-2016

Thông báo: V/v Cung cấp thông tin thành viên Ban quản trị lâm thời Khu căn hộ Him Lam Riverside

Thông báo: V/v Triển khai gửi Phiếu lấy ý kiến khách hàng về các dịch vụ cung cấp tại Khu căn hộ Him Lam Riverside

22-08-2016

Thông báo: V/v Triển khai gửi Phiếu lấy ý kiến khách hàng về các dịch vụ cung cấp tại Khu căn hộ Him Lam Riverside

Thông báo Vv: Điều chỉnh phí giữ xe Ôtô vãng lai tại Khu căn hộ Him Lam Riverside

22-08-2016

Thông báo Vv: Điều chỉnh phí giữ xe Ôtô vãng lai tại Khu căn hộ Him Lam Riverside

Thông báo: V/v Thực hiện thu phí các dịch vụ hàng tháng tại Khu căn hộ Him Lam Riverside

22-08-2016

Thông báo: V/v Thực hiện thu phí các dịch vụ hàng tháng tại Khu căn hộ Him Lam Riverside

PHÒNG NGỪA BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

11-08-2016

PHÒNG NGỪA BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

Thông báo: V/v: Khách hàng cung cấp mật khẩu và địa chỉ Mail

26-7-2016

Thông báo: V/v: Khách hàng cung cấp mật khẩu và địa chỉ Mail để BQL gửi tin nhắn thông báo thu phí hàng tháng tại KCH HLRVS

© 2016 Cộng đồng cư dân Him Lam Riverside, Quận 7, Tp.HCM.

>>>>>>