Thông báo mới nhất

Thông báo: V/v Vệ sinh kính mặt ngoài Khu căn hộ Him Lam Riverside

27-03-2017

Thông báo: V/v Vệ sinh kính mặt ngoài Khu căn hộ Him Lam Riverside

Thông báo: V/v Vệ sinh và thay nước hồ bơi Him Lam Riverside

16-03-2017

Thông báo: V/v Vệ sinh và thay nước hồ bơi Him Lam Riverside

Thông báo: V/v: Sử dụng các số HotLine tại các Khu căn hộ Him Lam

16-12-2016

Thông báo: V/v: Sử dụng các số HotLine tại các Khu căn hộ Him Lam

Thông báo: V/v Chiết khấu phí quản lý cho Khách hàng đóng theo Quý/Năm

29-11-2016

Thông báo: V/v Chiết khấu phí quản lý cho Khách hàng đóng theo Quý/Năm

Thông báo: V/v Kết quả khảo sát ý kiến khách hàng về các dịch vụ cung cấp tại Khu căn hộ Him Lam Riverside

13-10-2016

Thông báo: V/v Kết quả khảo sát ý kiến khách hàng về các dịch vụ cung cấp tại Khu căn hộ Him Lam Riverside

Thông báo: V/v Tổ chức Trung thu 2016 cho các em thiếu nhi tại Him Lam Riverside

13-09-2016

Thông báo: V/v Tổ chức Trung thu 2016 cho các em thiếu nhi tại Him Lam Riverside

Thông báo: V/v Đảm bảo an ninh, trật tự tại Khu căn hộ Him Lam Riverside

22-08-2016

Thông báo: V/v Đảm bảo an ninh, trật tự tại Khu căn hộ Him Lam Riverside

Thông báo: V/v Thực hiện đúng các nội quy tại Khu căn hộ Him Lam Riverside

22-08-2016

Thông báo: V/v Thực hiện đúng các nội quy tại Khu căn hộ Him Lam Riverside

Thông báo V/v: Thực hiện nội quy Hồ bơi tại Khu căn hộ Him Lam Riverside

22-08-2016

Thông báo V/v: Thực hiện nội quy Hồ bơi tại Khu căn hộ Him Lam Riverside

Thông báo: V/v Cung cấp thông tin thành viên Ban quản trị lâm thời Khu căn hộ Him Lam Riverside

22-08-2016

Thông báo: V/v Cung cấp thông tin thành viên Ban quản trị lâm thời Khu căn hộ Him Lam Riverside

© 2016 Cộng đồng cư dân Him Lam Riverside, Quận 7, Tp.HCM.

>>>>>>