Thông báo mới nhất

GYM Him Lam Riverside: Ưu đãi lớn, không thể bỏ qua

27-04-2016

Giảm ngay 40% - 50% - 60% Nhóm Hội viên 3 người đăng ký từ 3 tháng – 6 tháng – 12 tháng!!!

THÔNG BÁO: Về việc cung cấp hồ sơ để chuẩn bị thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thuộc khu căn hộ cao cấp Him Lam Riverside

11-03-2015

THÔNG BÁO: Về việc cung cấp hồ sơ để chuẩn bị thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thuộc khu căn hộ cao cấp Him Lam Riverside

© 2016 Cộng đồng cư dân Him Lam Riverside, Quận 7, Tp.HCM.

>>>>>>