Thông báo mới nhất

Thông báo: V/v Xin ý kiến thống nhất điều chỉnh hoán đổi vị trí Phòng sinh hoạt cộng đồng tại Khu A3 Khu căn hộ Him Lam Riverside

28-03-2017

© 2016 Cộng đồng cư dân Him Lam Riverside, Quận 7, Tp.HCM.

>>>>>>