xem biểu phí hàng tháng

VD 01 - 03: Tầng 1, căn số 3

Công ty Cổ phần Bất động sản Trường Sơn
Ban Quản lý chung cư Him Lam Riverside

Ký hiệu (Symbol) Ngày

Giấy báo các loại phí (Payment notification)

Khách hàng (Customer) Mã KH (Customer code)
Số nhân khẩu Mã căn hộ (Apartment code)
Stt(No.) nội dung thanh toán (Detail of Payment) đơn vị tính (Unit) kỳ trước (Previous) kỳ này (Present) mức tiêu thụ (Total Use) đơn giá (Unit Price VND) thành tiền (Amount VND)
1 Nước - Water m3
m3 Mức 1 (First norm)
m3 Mức 2 (Second norm)
m3 Mức 3 (Third norm)
2 Ga - Gas m3
3 Phí dịch vụ - Service fee
Phí quản lý - Management fee m2
Phí thu gom rác - Garbage fee căn
Phí giữ xe - Parking fee chiếc/tháng
(Xe ô tô - Car)
chiếc/tháng
(Xe máy - Motobike)
chiếc/tháng
(Xe đạp - Bicycle)
4 Nợ trước (Previous debt)
5 Tiền thừa được trừ
Tổng cộng số tiền thanh toán phát sinh trong kỳ (Total payment of addition on a month): (1)+(2)+(3)+(4)-(5)