THÔNG BÁO V/v: Tổ Chức Hội Nghị Nhà Chung Cư Thường Niên Năm 2019 Tại Tòa nhà Chung Cư Him Lam Riverside.

Kính gửi Quý cư dân Khu căn hộ Him Lam Riverside!

Nhằm thực hiện theo đúng Quy định Nhà nước về việc quản lý vận hành Nhà chung cư Him Lam Riverside. Nay, Ban quản trị Tòa nhà Chung cư Him Lam Riverside trân trọng thông báo đến Quý cư dân về việc tổ chức Hội nghị Nhà Chung cư thường niên năm 2019 tại Tòa nhà Chung cư Him Lam Riverside, nội dung chi tiết được thể hiện trong Thông báo đính kèm.

Xin cảm ơn và trân trọng!